HOW TO PAY

วิธีการชำระเงิน

1. ชำระเงินผ่านบัญชีธนาคาร

2. ชำระเงินผ่าน PROMPT PAY (พร้อมเพย์)

3. ชำระเงินผ่านบัตรเครดิตด้วย PAYPAL

© 2020 KHAI-DI SHOP By SMEsWWW. All Rights Reserved.